Det livssynsåpne samfunn 

Book by Sturla J. Stålsett on Bloomsbury.

«Det livssynsåpne samfunn» er blitt et nøkkelbegrep i diskusjonen om religion og politikk i Norge og ligger til grunn for den nye Lov om tros- og livssynsamfunn, som gjelder fra 2021. Men hva er et livssynsåpent samfunn? 

«Det livssynsåpne samfunn» representerer en bestemt, ny begrunnelse for politisk myndighetsutøvelse overfor tro og livssyn i samfunnet, ifølge forfatteren. I denne boka beskriver han hvordan det livssynsåpne samfunn er blitt til gjennom politisk debatt, utredninger og lovgivning, og han vurderer modellens sterke og svake sider. Han drøfter også prinsippene for et livssynsåpent samfunn i møte med dagsaktuelle utfordringer knyttet til likestilling, menneskerettigheter, symbolbruk og vold.