Call for papers to De Ethica Special Issue: Health care priority setting – lessons learned from covid-19

De Ethica Special Issue: “Health care priority setting – lessons learned from covid-19” – Publication 2022

CLOSING DATE FOR SUBMISSIONS: 31st December 2021

Click here to go to original CfP.

Topic Areas: Ethics; Applied Ethics; Medical Ethics; Theological Ethics; Social and Political Philosophy.

The editors of De Ethica are pleased to announce a special issue in 2021 on Health care priority setting – lessons learned from covid-19. The ongoing pandemic situation put pressure on a number of issues discussed in the literature on priority setting. Covid-19 and its specific characteristics also raise a new set of questions. This special issue draws on ethicists’ (broadly understood) experiences from working on ethical questions in relation to covid-19. Which are the lessons learned?  

We invite submissions on all aspects of this topic. Questions and issues include but are not limited to:

  • What conclusions can be drawn from working on ethical question in relation to covid-19?
  • Are there relevant ethical questions that have been over-looked in the discussion about covid-19?
  • What is the relevant competence that ethicists (broadly understood) have for contributing to questions about covid-19?
  • In what sense is ethical theory relevant to guide decision-making in a pandemic situation?
  • Are there specific methodological questions that relate to an extreme situation such as covid-19?
  • Are principles used for priority setting under normal circumstances applicable in pandemic times?
  • Which is the appropriate relation between ethics and legislation on the one hand, and between ethics and politics on the other, when societies are suffering from pandemic?

The deadline for the thematic issue is December 31, 2021. All submissions will be subjected to rigorous blind review. Submissions should be between 4,000 and 8,000 words in length. For further submission requirements, format and referencing style, refer to the Author Guidelines on the De Ethica website https://de-ethica.com/about/submissions

Manuscripts should be prepared for blind review and submitted through the De Ethica website https://de-ethica.com/about/submissions

De Ethica is committed to a speedy and author-friendly review process; in most cases, the editors will notify the authors of their decision within three months.

De Ethica seeks to publish scholarly works at the intersections of philosophical, theological, and applied ethics.It is a fully peer-reviewed, open-access publication hosted by Linköping University Electronic Press. We are committed to making papers of high academic quality accessible to a wide audience.

De Ethica is published in cooperation with Societas Ethica, the European Society for Research in Ethics.  

If you have any questions regarding research issues, contact Erik Gustavsson (editor for the special issue): erik.gustavsson@liu.se or Lars Lindblom (executive editor): lars.lindblom@liu.se. For practical issues, contact Martin Langby (assistant editor): martin.langby@teol.uu.se.

Call for Papers as PDF file.

Published
Categorized as Other

Førerskap og folkestyre:
K.E. Løgstrups kronikker om nazismen

New book on Eksistensen.

K.E. Løgstrup opholdt sig i begyndelsen af 1930’erne i Tyskland og fulgte Martin Heideggers pronazistiske forelæsninger om sandhedens væsen i det skæbnesvangre år 1933. Da Løgstrup vendte hjem til Danmark, skrev han i 1936 tre kronikker i Dagens Nyheder om udviklingen i Tyskland. I den første kronik undersøger Løgstrup forholdet mellem Heideggers filosofi og nazismen: Er Heidegger nazismens filosof, eller er det snarere Hitler? I de øvrige to kronikker analyserer han fænomenet førerskab i forhold til dels det nazistiske diktatur, dels det danske folkestyre: Udgør det politiske førerskab et ønskeligt alternativ til demokratiet med dets ”Partikævl”?

I denne bog belyser 12 bidrag den historiske, filosofiske, teologiske og biografiske baggrund for kronikkerne, der for nyligt var genstand for en ophedet debat. De undersøger Løgstrups stillingtagen til det nazistiske førerskab: Tilsluttede han sig det, sådan som Heidegger gjorde i en periode, fremstillede han det blot, eller lagde han afstand til det? Dermed kaster bidragene lys over den unge Løgstrups tænkning og giver et nuanceret indblik i mellemkrigstidens åndshistoriske og politiske situation, hvor Europas unge demokratier blev udfordret af forskellige former for autoritær førerdyrkelse.  Løgstrup drøftede alternativet mellem førerskab og folkestyre. Kronikkerne kan derfor også i dag minde os om, at demokratiets legitimitet til stadighed må forsvares over for truslen fra autoritære styreformer og magtbegærlige demagoger.

Med bidrag af: Carsten Bach-Nielsen, Tine Reeh, Svein Aage Christoffersen, Svend Andersen, Bjørn Rabjerg, Kees van Kooten Nierkerk, Pia Rose Böwadt, Hans Hauge, Sasja Emilie Mathiasen Stopa, Martin Ravn, Jens Buchwald Andersen og Ole Jensen.

Christian Ethics, Public Debate, and Pluralistic Society

Article by Jeppe Bach Nikolajsen in International Journal of Public Theology.

In all its diversity, Lutheran ethics places a pronounced emphasis on the universal aspects of theological ethics. This article argues that due to the increasing pluralization of many societies in recent decades, however, it is becoming more and more relevant to develop the particular aspects of theological ethics in the Lutheran tradition. Holding together both the universal and particular aspects of theological ethics constitutes a position of relevance for a pluralistic societal situation. Such a position enables the Christian church to maintain its distinctiveness and, at the same time, to be engaged in dialogue with other positions. In this way, the church will at once stand for a tradition-determined distinctiveness and be engaged in a tradition-transcending dialogue. Consequently, this position is characterized by both distinctiveness and openness.

Ind i fællesskabet: En samtidsteologi om gudsriget og det evige liv

Book by Niels Henrik Gregersen.

Man kan ikke tale om livet efter døden uden at tale om livet før døden. Hvis det evige liv overhovedet findes, må det allerede være til stede midt i tidens flow og stedets bevægelser. Allerede nu kender vi til tidsoverskridende erfaringer. Hører vi en stump af en melodi, klinger også de forudgående toner med, ligesom vi forventer, at nye toner dukker frem. Vi lever rytmisk, på én gang i nuet, i fortiden og i fremtiden. På samme måde lever vi i resonans, i spændingsfeltet mellem os selv og andre.

Jesus af Nazareth strøede om sig med eksempler på gudsriget fra dagliglivet. Det kan vi også gøre i dag. Guds riget er resonansernes rige: en intensivering af de erfaringer af imødekommelse og accept, der forbinder mennesker med hinanden og med naturen. Kødets opstandelse betyder livshistoriens opstandelse ind i Guds evighed, der giver plads til både individualitet og fæl-lesskab.

Gennem inspiration fra resonansteorien og K.E. Løg-strups skabelsesteologi giver Niels Henrik Gregersen et sammenhængende bud på, hvordan man kan tænke om gudsriget og det evige liv i dag.

Law, Theology & Culture Seminar Series at Lund

The Law, Theology & Culture Seminar Series is a seminar series organised jointly by faculty members of Lund’s Faculty of Law and Lund’s Centre for Theology and Religious Studies. For link to the seminar and more information about the seminar series, contact valentin.jeutner@jur.lu.se.

I.
Seminar Title: The right to freedom of religion and the right against religious discrimination
Speaker: Tarun Khaitan, Professor of Public Law and Legal Theory at Wadham College (Oxford) and a Vice Dean at Oxford University’s Faculty of Law
Date/Time: Tuesday, 30 March 2021 at 16:00 – 17:30
Link: Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/64501586489)
More information: https://www.jur.lu.se/#!ID5BA14811B165A1E6C125865B002C51AC

II.
Seminar Title: The Innocence of Pontius Pilate: How the Roman Trial of Jesus Shaped History
Speaker: David Lloyd Dusenbury (Research Fellow, Hebrew U.)
Date/Time: 21 September 2021, 16:00
Link: Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/64879806663
More information: https://www.law.lu.se/#!ID533B6139EE0A66D3C125868400349B54

III.
Seminar Title: Keeping the Faith: What Law and Religion have in Common
Speaker: Judith Hahn (Chair of Canon Law, Bochum U.)
Date/Time: 23 November 2021, 16:00
Link: Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/64879806663
More information: https://judith-hahn.de/

Published
Categorized as Events

Beyond Bilingualism: Gustaf Wingren and the Public Voice of Diaconia

Article by Tron Fagermoen in Diaconia.

The political and public dimensions of diaconia are increasingly being acknowledged. This in turn necessitates a discussion of the language agents of diaconia should use when expressing their views in the public sphere. Should they articulate their concerns in a so-called secular language, accessible also to those who do not share the Christian faith? Or should they use the distinctive language of their specific religious tradition? The article proposes that the political ethics of the Swedish theologian Gustaf Wingren (1910–2000) provides a rewarding starting point for addressing this issue. With his dialectical approach to the distinction between law and Gospel, universality and particularity, Wingren contributes to an understanding of the public voice of diaconia, which not only moves beyond the alternatives of distinctiveness and accessibility but which also challenges the concept of bilingualism, a concept that has become central to contemporary public theology. Thus, it is argued, Wingren paves the way for conceptualizing the public voice of diaconia and provide it with the rhetorical flexibility, dialogical reciprocity, and polyphonic diversity needed to constructively engage a postsecular public sphere characterized by religious complexity.

Being, belonging, and borders: Scandinavian creation theology as political theology

Article by Elisabeth Gerle in Dialog.

Desire for life and protecting lives has come to the fore during the pandemic. Borders have been closed to stop the spread of Covid‐19. The virus does not respect borders, yet physical distance is crucial. Three things have become clear. One is the level of uncertainty about which measures are most efficient. The other is that the neo‐liberal philosophy with “just in time” deliveries on a global market has made everyone vulnerable and invited national protectionism rather than collaboration. A third insight is that the lack of borders between wild and tame animals and human beings is connected to the emergence of the virus itself, where rain forests are exploited for short sighted profit. In the midst of this, a cry for Being, for Life, and Human Flourishing, can be heard as an underlying drumbeat. In relation to this I ponder Being in relation to Belonging and to Borders. I first describe a political landscape where neo‐nationalist, and neo‐atheist, claims for belonging, have emerged all over the world, and hence emphasized strong borders between different people, but not for capital. Secondly, I draw on resources from Scandinavian Creation Theology, especially Grundtvig, Aulén, and Wingren to paint a planetary vision with porous borders, beyond patriarchy, populism, and protectionism. In the long run there is no opting out of the planetary vulnerability. I launch the term eschatological creation theology for a creation theology that allows creation to be inspired by the Kin‐dom to come with righteousness and life in abundance.

Populismens existentiella dimensioner: Sverigedemokrater och kyrkor i den flytande moderniteten

Article by Joel Halldorf in Theofilos.

Rightwing populism is characterized by critique of immigration, but populist parties also address existential anxieties of late or liquid modernity. I argue that regular churchgoers reject the Sweden Democrats not only because they hold different opinions on immigration, but also due to their strong social capital. The latter helps them cope with modern anxieties, and this makes them less inclined to accept the message of the populists.

Church, migration and populism in Norway: four discursive strategies

Article by Kjetil Fretheim in Practical theology.

When migration is high on the political agenda, religious communities are challenged in terms of their identity, formation and public witness. In this article I draw on official documents and public statements from the Church of Norway as well as examples of preaching practices in the context of increased numbers of refugees and asylum seekers and populist/far-right politics. The aim is to discuss the implicit and explicit ecclesiological and political positioning of the church in its various responses. I identify four discursive strategies: Political participation, Religious identification, Biblical witness and Self-critical assessment.