Religiös mångfald och oenighet

Article by Patrik Fridlund in Förnuft och religion : filosofiska undersökningar (Artos, 2021), edited by Mikael Stenmark, Karin Johannesson, Ulf Zackariasson.

Anthology abstract:

Människor har under alla tider funderat över livet, kärleken, lidandet, Gud, varifrån vi kommer och vad som kommer att hända när vi dör. Religionsfilosofins syfte är både att förstå och kritiskt och konstruktivt granska människors föreställningar om, svar på och förhållningssätt till dessa tillvarons grundläggande frågor. Vad menar exempelvis människor när de säger att Gud finns eller att naturen är allt som finns, att livet är meningsfullt eller att det är absurt, att vi har en fri vilja eller att våra handlingar är förutbestämda och att det finns en objektiv moral eller att gott och ont egentligen inte existerar? Och finns det några goda skäl att tro att verkligheten är så beskaffad? Denna bok ger en introduktion till det filosofiska utforskandet av de olika religiösa och sekulära livsåskådningar som vuxit fram ur brottningen med dessa människolivets stora frågor till exempel kristendom, islam, scientism och sekulär humanism.