Effort and Grace book launch

Book launch of the paper back edition of Simone Kotva’s Effort and Grace. 4th may, 08:30–10:30, Faculty of Theology, University of Oslo.


I Effort and Grace utforsker forfatter Simone Kotva filosofi som «a way of life» (Hadot, Foucault) i lys av Maine de Biran og Simone Weil. Kotva kritiserer fokuset på anstrengelse og selvutvikling i moderne filosofi. Hun argumenterer for at mystikken den springer ut av, fremfor alt fokuserer på nåden.

Program

  • Servering av kaffe og croissants fra kl. 08.30-09.00
  • Velkommen ved Marius Timmann Mjaaland kl. 09.00.
  • Kort presentasjon av boken ved Simone Kotva.
  • Filosofien som åndelig øvelse i Effort and Grace ved Ragnar Misje Bergem, postdoktor på MF vitenskapelig høyskole.
  • Mystikk, materialisme og feministisk filosofi i Effort and Grace ved Jone Salomonsen, professor ved Det teologiske fakultet, UiO.

Det blir også salg av paperback-utgaven og muligheter for signering.

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Boklanseringen arrangeres av forskergruppen for systematisk teologi.