Hans Nielsen Hauge i fortid og nåtid

Special issue in Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap.

‘Alle vil ha en bit av Hans Nielsen Hauge (1771–1824). Slik kan man på en folkelig måte karakterisere den sterke og ferfoldige interessen for Hauge som vi opplever i år ved 250-årsjubileet for hans fødsel. Men interessen for Hauge har vært levende helt siden siste del av 1800-tallet. Det er ikke overraskende når vi tenker på hans personlige begavelse, hans evne og vilje til å følge opp sin tro i visjoner og i handlinger, og den bevegelse han skapte ved sin forkynnelse i skrift og tale. Den ulærde bondegutten fra Tune er blitt sett på som en avgjørende kraft bak utviklingen av det moderne Norge – religiøst, sosialt, kulturelt og politisk.’