PhD position in Church history at Enskilda Högskolan Stockholm (EHS)

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) utlyser ett doktorandstipendium inom forskarämnet Praktisk teologi med kyrkohistoria för forskning inom miljön ”Kyrka i samtid”. Utlysningen gäller inriktningen kyrkohistoria och ett projekt som undersöker relationen mellan väckelserörelser eller frikyrklighet och den svenska demokratins framväxt.

År 2021 är det hundra år sedan kvinnor fick rösta för första gången i ett svenskt riksdagsval – men över 170 år sedan bildandet av den första baptistförsamlingen i Sverige, en församling där både män och kvinnor hade rösträtt. Den svenska demokratins framväxt är, som folkrörelseprojektet på 1970-talet visade, intimt sammankopplad med svensk frikyrklighet. Tack vare en donation från Kungsholmens baptistförsamling kan EHS nu utlysa ett doktorandstipendium för att söka djupare förståelse för och kunskap om denna historia.

Kyrka i samtid är en interdisciplinär forskningsmiljö på EHS. Seminariet består av tio doktorander, och leds av ett kollegium av tre docenter och en professor. Forskarstuderande vid EHS kommer också att vara del av större nätverk, såväl nordiska som internationella, vilket även innefattar möjligheter till kortare utbytesperioder.

Inför vårterminen 2022 utlyses ett doktorandstipendium (18000/mån) för forskarutbildning inom ämnet Praktisk teologi med kyrkohistoria, med forskning förlagd inom miljön Kyrka i samtid. Forskarutbildningen omfattar 240 hp (fyra år) och kan läsas på heltid eller deltid.

Sista ansökningsdag är 1 oktober 2021. Antagning sker under hösten, och besked lämnas senast 1 december. Tillträde under vårterminen 2022.

Krav för antagning innefattar examen på avancerad nivå (magister, master, eller annan jämförbar examen) i kyrkohistoria, samt en väl genomarbetad projektplan. För särskild behörighet krävs minst 120 högskolepoäng i teologi/religionsvetenskap, inklusive en bred baskurs (eller motsvarande) på minst 30 högskolepoäng. Fullgjorda kursfordringar om minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet krävs, varav 45 högskolepoäng i den inriktning ansökan avser (eller motsvarande). 30 högskolepoäng i forskarutbildningsämnet ska vara på avancerad nivå, inklusive en uppsats om minst 15 högskolepoäng i den inriktning ansökan avser. Undantag kan lämnas för examen i närliggande ämne som bedöms kyrkohistoriskt relevant.

Utbildningen bedrivs i enlighet med högskoleförordningen. Efter fullgjorda kursfordringar och godkänd avhandling utfärdar rektor examensbevis för Teologie doktorsexamen.

Läs mer om Kyrka i samtid – En forskningsmiljö vid THS 

För mer information, kontakta Joel Halldorf, docent och forskningsledare vid Enskilda Högskolan Stockholm joel.halldorf@ehs.se