Henrik Steffens 250 år

‘Natur | Ånd. Henrik Steffens 250 år’. A one-day symposium in Oslo on 2nd May 2023. Organised by the project Ecodisturb at University of Oslo and MF Norwegian School of Theology, Religion and Society.

ÅPENT SYMPOSIUM: Henrik Steffens 250 år

Henrik Steffens (1773-1845) er en nøkkelfigur for å forstå naturtenkningen i den romantiske perioden i Norden, som også har preget hvordan vi oppfatter naturen. Steffens var en inspirerende og grenseoverskridende tenker: geolog og filosof, teolog og dikter. Inspirert av Schellings naturfilosofi og tidlig industrialisering ønsket han å la naturen komme til orde på sine egne premisser:

«Jeg ønsket å vise hvordan naturen, ikke bare i sin helhet, men også i sine enkeltheter, kan forstås på sine egne premisser.»  

Den 2. mai inviterer UiO:Norden, MF og ECODISTURB til åpent symposium om Steffens og vår tid. Henrik Steffens ble født i Stavanger 2. mai 1773 og vokste opp med en norsk mor og tysk far. Hans tenkning og virker forbinder Norge, Danmark og Tyskland og åpner for nye refleksjoner omkring sammenhengen mellom natur og åndi en tid preget av klimakrise, akselerasjon og naturtap, en epoke som går under navnet antropocen.

Program

0900      Fremmøte

0915      Velkommen. Hilsener

0930      Helge Jordheim: Akselerasjon og dyp tid: Steffens’ naturhistoriske øyeblikk og vårt eget

1000      Marie-Theres Federhofer: Jordas Bildungsgeschichte. Geoantropologi hos Henrik Steffens

1030      Samtale

1100      Pause

1115      Tollef Graff Hugo: Henrik Steffens om universitetets idé; Otfried CzaikaSteffens syn på lutherdomen – några anmärkningar; Jesper Lundsfryd RasmussenTotalitet og anerkendelse af naturen. En udfordring til diskussionen af det antropocæne fra Henrik Steffens

1230      Pause

1315      Thomas Hylland EriksenOveroppheting og nedkjøling – et ulykkelig ekteskap. Om tidsregimer og skalakollisjoner

1345      Marius Timmann MjaalandTo tidsaldre: Ånden, naturen og det nye mennesket

1415      Samtale

1445      Kaffe

1500      Lars Eivind AuglandNeptunsk geognosi, kjemi og oryctognosi: Steffens’ plass i en gryende geovitenskapSimone KotvaNatur och andlighet i Antropocen

1530      Samtale om Steffens og vår tid

1600      Avslutning