Med bønnens kraft: Et islamisk og kristent arabisk perspektiv på covid-19

Article by Ehab Galal in Tidsskrift for Islamforskning.

I de arabiske lande har covid-19, ligesom andre steder i verden, ført til restriktioner af den religiøse praksis, blandt andet i form af periodevis lukkede kirker og moskeer. Ligeledes har religiøse autoriteter med henvisning til religionen deltaget i debatten om covid-19’s betydning og håndtering. På denne baggrund analyseres i denne artikel, hvordan religiøse argumenter bekræfter henholdsvis udfordrer de arabiske staters håndtering af covid-19 i foråret 2020, og hvordan disse afspejler samspillet mellem stat og religion. Mens staterne gør brug af sundhedsvidenskabelig og sekulær argumentation, identificeres tre positioner blandt religiøse autoriteter: de, der støtter op om og med henvisning til religionen legitimerer staternes håndtering af covid-19; de, der finder alle svar i religionen og undgår at tale om politik; og de, der afviser og mistænkeliggør statens linje. Således afspejler debatten om håndtering af covid-19 i de arabiske lande gængse religiøse positioner i spørgsmålet om religionens rolle i samfundet.