CfP: Being human – Anthropology through the eyes of modern science and biblical faith

Teologiska föreningen Theofil invites paper proposals for a conference on 25-26 October 2021 in Lund, Sweden. The keynote speaker is Professor Alister McGrath, Oxford.

Vi välkomnar papers som i konstruktiv dialog med den kristna traditionen behandlar teologisk antropologi. Bidragen kan antingen relatera till konferensens fokus på naturvetenskapliga och exegetiska perspektiv på antropologi, men även andra perspektiv är välkomna (t.ex. etiska eller teologi -historiska)

Varje paper får 20 minuter till presentation och beroende på antalet inkomna bidrag tid för respons. Vi planerar att efter konferensen kunna publicera en konferens-volym med bidrag från konferensen.

I urvalsprocessen kommer särskilt bidrag från masterstudenter och doktorander at beaktas. Sammanfattning om max 400 ord insänds senast 23 juli 2021, till konferens@theofil.nu