Populisme og kristendom 

Anthology edited by Kristin Graff-Kallevåg, Sven Thore Kloster and Sturla J. Stålsett, Cappelen Damm akademisk.

“Hva er forholdet mellom kristendom og populisme?

Når det gjelder å legitimere politisk makt, kan lite måle seg med å appellere til folket eller til Gud. Populister gjør gjerne begge deler.

Politiske ledere verden over bruker et populistisk og religiøst repertoar for å komme til makta og holde på den. Denne boka retter blikket mot det norske samfunnet: Ser vi allianser eller motsetninger mellom kristne forestillinger og populistiske strategier her? Hva sier og gjør politikere? Hvordan responderer kirkene? Og hvordan kan dette sammenlignes med situasjonen andre steder, som i Russland, Frankrike, USA og Latin-Amerika?

Forfatterne av denne boka nærmer seg slike spørsmål fra ulike ståsteder innen samfunnsvitenskap, religionsvitenskap og teologi.”

Contents:

 1. Populisme og kristendom: Kollisjon eller koalisjon.
  Kristin Graff-Kallevåg, Sven Thore Kloster og Sturla J. Stålsett
 2. Korset, kristendommen og det norske: populistiske trekk i kampen om korset.
  Kristin Graff-Kallevåg
 3. “Endelig kristne kvoteflyktninger!”
  Religion og populisme i norsk innvandringsdebatt
  Sven Thore Kloster
 4. Populisme i likestillingslandet
  Jorunn Økland
 5. Goliatmyten: Bibelbruk i høyrepopulistiske og høyreekstreme miljøer
  Hannah Strømmen
 6. Fra rett og moral til trusler og rettigheter: En bertning om folkeviljens makt og vilkårene for økonomisk støtte til trossamfunn i dagens Norge
  Helge Årsheim
 7. For enden er nær: Apokalypse og klimapopulisme
  Andreas H. Hvidsten
 8. Frykt ikke? Religion, følelser og kristenpopulisme på norsk
  Sturla J. Stålsett
 9. Sjømannskirken og høyrepopulisme
  Lars Laird Iversen
 10. Hvem skjuler seg bak “det allmenne”? Representasjon, folkekirke og skandinavisk skapelsesteologi
  Gyrid Gunness
 11. Vox Populi vox Dei: Kampen om Gudsfolket
  Sven Thore Kloster
 12. Folkelig forsvar for familieverdier: Putins populisme og kristendom i Russland
  Vebjørn L. Horsfjord
 13. Latin-Amerika: Populismens paradis
  Ole Jakob Løland
 14. Mødre mot makta: Norma Gabler og kristenpopulismen i USA
  Hilde Løvdal Stephens
 15. Fransk katolsk-sekularisme som populistisk strategi?
  Ingeborg Misje Bergem
 16. Mobilisering av motmakt? Nye blikk på kristendom og populisme
  Kristin Graff-Kallevåg, Sven Thore Kloster og Sturla J. Stålsett