Political theology in the antropocene

Norwegian seminar about Carl Schmitt, political theology, and the antropocene, in Oslo.

18. feb. 2022 09:00–16:00,  Professorboligen, UiO Sentrum

Symposium om Carl Schmitt og klimakrisen med Rune Slagstad, Janne Haaland Matlary, Marius Timmann Mjaaland, Helge Høibraaten, Joar Haga og Ragnar Misje Bergem

  • 0915: Rune Slagstad: Hovedlinjer i Carl Schmitts politiske tenkning
  • 1000: Janne Haaland Matlary: Politikkens naturlige begrensning
  • 1030: Ragnar Misje Bergem: Schmitt og det teologisk-politiske problem
  • 1115: Samtale med foredragsholderne 
  • 1300: Marius Timmann Mjaaland: Politisk teologi i antropocen: Northcott, Latour og Schmitt
  • 1330: Helge Høibraaten: Fiendskapets funderende karakter hos Carl Schmitt
  • 1400: Joar Haga: Carl Schmitts framstilling av Erik Peterson i Politische Theologie II. Ein retorikk for antropocen?
  • 1445: Samtale med foredragsholderne

Click here to register.