Svensk Teologisk Kvartalskrift: Pris för bästa vetenskapliga artikel för 2022

Svensk Teologisk Kvartalskrift har utlyst ett pris för bästa vetenskapliga artikel för 2022. Priset, som uppgår till 50 000 kr, tilldelas den nydisputerade forskare som på bästa sätt författar en artikel som redogör för och självständigt utvecklar sitt avhandlingsämne eller annat relevant ämne inom religionsvetenskap och teologi.

Artikeln ska vara författad på svenska, danska eller norska. För att komma i fråga för priset ska författaren ha disputerat under perioden 2019–2022. Bidraget ska inte överstiga 6 000 ord och ska skrivas i enlighet med tidskriftens riktlinjer för manuskript (https://journals.lub.lu.se/STK/about/submissions).

Den vinnande artikeln publiceras i tidskriften under 2023. Flera av de inkomna artiklarna kan bli aktuella för publicering. Redaktionen förbehåller sig rätten att avstå utseende av vinnare om inget bidrag möter de krav som ställs på artikelns kvalitet eller om inte tillräckligt många bidrag inkommer. 

Bidragen skickas senast den 31 december 2022 till tidskriftens redaktionssekreterare, stk.red@ctr.lu.se.

English: Svensk Teologisk Kvartalskrift is offering a prize for the best academic article in 2022. It will be awarded to the best article submitted by a scholar who in the last three years has defended his/her dissertation. The article should be written in Swedish, Danish, or Norwegian and be submitted by the 31st of December 2022.