CfP: “Civil Theology”: A History of the Concept

The Italian journal “Politica e religione. Annuario di teologia politica/Yearbook of Political Theology” welcomes submissions from various fields (History of Political Thought, History of Christian, Jewish or Islamic Thought, Philosophy, Theology, History of Law) for an issue focussed on the history of the concept of “civil theology”

Abstract submission deadline: October 15, 2021
Full paper submission deadline: February 28, 2022
Contact: theopopedia@unitn.it

The Topic

The phrase “civil theology” (theologia civilis) appears in Augustine (The City of God, book VI) and is attributed to Varro. Along with the “mythical theology” of poets and the “natural theology” of philosophers, Varro mentions the “civil theology”, which concerns the public cult of gods established within the city. Making occasional appearances in medieval texts, from the early modern period onwards the phrase was increasingly used, and overlapped with similar expressions as “civil religion”, “political religion”, “political theology”, with no substantial variation in the meaning until D’Alembert’s and Diderot’s Encyclopédie. Nineteenth-century debates attest the preponderance of “political theology”, both in theological and political areas, and the phrase was subsequently made famous by Carl Schmitt’s essay on Political theology, in 1922.

The volume aims at casting light on the historical roots and the different uses, functions and meanings of the concept of “civil theology”/”political theology” from Varro to Schmitt. Special attention is to be paid to the semantic shifts of the concept and to its actual presence in a number of classic texts. Topics of interest include,page2image51732928page2image51734272

but are

• • • • • •

not limited to, the following:

V arro on “civil theology”: origins, roots. Theconceptof“civiltheology”inAntiquity,fromVarrotoAugustine. Theconceptof“civiltheology”intheMiddleAges. Theconceptof“civiltheology”/“politicaltheology”fromtheRenaissancetotheEncyclopédieTheconceptof“civiltheology”/“politicaltheology”inthe19thcent. Theconceptof“civiltheology”/“politicaltheology”inthe20thcent.

Submission

Abstracts (c. 150 words, with essential bibliography) should be submitted to the address theopopedia@unitn.it, by October 15, 2021. Selected authors will be notified by October 30, 2021. The full paper (in Italian, English, French, German or Spanish) should be approximately 45.000 characters, including footnotes, and should be sent electronically to theopopedia@unitn.it, by February 28, 2022. All submissions undergo a double-blind peer review process and should be prepared accordingly. Publication is expected by the end of 2022.

Published
Categorized as Other

Svensk Teologisk Kvartalskrifts pris för bästa vetenskapliga artikel

Svensk Teologisk Kvartalskrift utlyser härmed ett pris för bästa vetenskapliga artikel för 2021. Priset, som uppgår till 50 000 SEK, tilldelas den nydisputerade forskare som på bästa sätt författar en artikel som redogör för och självständigt utvecklar sitt avhandlingsämne eller annat relevant ämne inom religionsvetenskap och teologi. Artikeln ska vara författad på svenska, danska eller norska. För att komma i fråga för priset ska författaren ha disputerat under perioden 2018–2021. Bidraget ska inte överstiga 40 000 tecken (inkl. blanksteg och fotnoter) och ska skrivas i enlighet med tidskriftens riktlinjer för manuskript (https://journals.lub.lu.se/STK/about/submissions). Den vinnande artikeln publiceras i tidskriften under 2022. Flera av de inkomna artiklarna kan bli aktuella för publicering. Redaktionen förbehåller sig rätten att avstå utseende av vinnare om inget bidrag möter de krav som ställs på artikelns kvalitet. Bidragen skickas senast den 31december 2021 till tidskriftens redaktionssekreterare, stk.red@ctr.lu.se.

Published
Categorized as Other

Widening Horizons in Philosophical Theology: Call for Proposals

Interactions between Christian thinkers and continental philosophy often have a critical focus, whether on the intellectual debt continental philosophers owe to the Christian tradition, or on the ways secular philosophers critique classical theological accounts of ultimate reality. Widening Horizons in Philosophical Theology focuses on the joint potential of theology and continental philosophy for discovery and growth, using the intellectual resources continental philosophy makes available to open new horizons in philosophical theology.

Widening Horizons offers twelve grants for research projects that advance this constructive aim, which is laid out in more detail in the vision statement Widening Horizons in Philosophical Theology: A Vision.  Please read this document carefully before applying.

Applications may be for small projects of up to £60,000 (including c. £8,000 fixed costs); or large projects of up to £160,000 (including c. £23,000 fixed costs).

Projects should start between 1st October 2021 and 1st March 2022, and end between 30th September 2023 and 28th February 2024. Most activities may be concentrated within a shorter period if desired.

The Call for Proposals closes on 31st May 2021 at 17:00 BST.

Click here to read more about the call for proposals.

Published
Categorized as Other

PhD position in Church history at Enskilda Högskolan Stockholm (EHS)

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) utlyser ett doktorandstipendium inom forskarämnet Praktisk teologi med kyrkohistoria för forskning inom miljön ”Kyrka i samtid”. Utlysningen gäller inriktningen kyrkohistoria och ett projekt som undersöker relationen mellan väckelserörelser eller frikyrklighet och den svenska demokratins framväxt.

År 2021 är det hundra år sedan kvinnor fick rösta för första gången i ett svenskt riksdagsval – men över 170 år sedan bildandet av den första baptistförsamlingen i Sverige, en församling där både män och kvinnor hade rösträtt. Den svenska demokratins framväxt är, som folkrörelseprojektet på 1970-talet visade, intimt sammankopplad med svensk frikyrklighet. Tack vare en donation från Kungsholmens baptistförsamling kan EHS nu utlysa ett doktorandstipendium för att söka djupare förståelse för och kunskap om denna historia.

Kyrka i samtid är en interdisciplinär forskningsmiljö på EHS. Seminariet består av tio doktorander, och leds av ett kollegium av tre docenter och en professor. Forskarstuderande vid EHS kommer också att vara del av större nätverk, såväl nordiska som internationella, vilket även innefattar möjligheter till kortare utbytesperioder.

Inför vårterminen 2022 utlyses ett doktorandstipendium (18000/mån) för forskarutbildning inom ämnet Praktisk teologi med kyrkohistoria, med forskning förlagd inom miljön Kyrka i samtid. Forskarutbildningen omfattar 240 hp (fyra år) och kan läsas på heltid eller deltid.

Sista ansökningsdag är 1 oktober 2021. Antagning sker under hösten, och besked lämnas senast 1 december. Tillträde under vårterminen 2022.

Krav för antagning innefattar examen på avancerad nivå (magister, master, eller annan jämförbar examen) i kyrkohistoria, samt en väl genomarbetad projektplan. För särskild behörighet krävs minst 120 högskolepoäng i teologi/religionsvetenskap, inklusive en bred baskurs (eller motsvarande) på minst 30 högskolepoäng. Fullgjorda kursfordringar om minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet krävs, varav 45 högskolepoäng i den inriktning ansökan avser (eller motsvarande). 30 högskolepoäng i forskarutbildningsämnet ska vara på avancerad nivå, inklusive en uppsats om minst 15 högskolepoäng i den inriktning ansökan avser. Undantag kan lämnas för examen i närliggande ämne som bedöms kyrkohistoriskt relevant.

Utbildningen bedrivs i enlighet med högskoleförordningen. Efter fullgjorda kursfordringar och godkänd avhandling utfärdar rektor examensbevis för Teologie doktorsexamen.

Läs mer om Kyrka i samtid – En forskningsmiljö vid THS 

För mer information, kontakta Joel Halldorf, docent och forskningsledare vid Enskilda Högskolan Stockholm joel.halldorf@ehs.se

Published
Categorized as Other

Call for papers to De Ethica Special Issue: Health care priority setting – lessons learned from covid-19

De Ethica Special Issue: “Health care priority setting – lessons learned from covid-19” – Publication 2022

CLOSING DATE FOR SUBMISSIONS: 31st December 2021

Click here to go to original CfP.

Topic Areas: Ethics; Applied Ethics; Medical Ethics; Theological Ethics; Social and Political Philosophy.

The editors of De Ethica are pleased to announce a special issue in 2021 on Health care priority setting – lessons learned from covid-19. The ongoing pandemic situation put pressure on a number of issues discussed in the literature on priority setting. Covid-19 and its specific characteristics also raise a new set of questions. This special issue draws on ethicists’ (broadly understood) experiences from working on ethical questions in relation to covid-19. Which are the lessons learned?  

We invite submissions on all aspects of this topic. Questions and issues include but are not limited to:

  • What conclusions can be drawn from working on ethical question in relation to covid-19?
  • Are there relevant ethical questions that have been over-looked in the discussion about covid-19?
  • What is the relevant competence that ethicists (broadly understood) have for contributing to questions about covid-19?
  • In what sense is ethical theory relevant to guide decision-making in a pandemic situation?
  • Are there specific methodological questions that relate to an extreme situation such as covid-19?
  • Are principles used for priority setting under normal circumstances applicable in pandemic times?
  • Which is the appropriate relation between ethics and legislation on the one hand, and between ethics and politics on the other, when societies are suffering from pandemic?

The deadline for the thematic issue is December 31, 2021. All submissions will be subjected to rigorous blind review. Submissions should be between 4,000 and 8,000 words in length. For further submission requirements, format and referencing style, refer to the Author Guidelines on the De Ethica website https://de-ethica.com/about/submissions

Manuscripts should be prepared for blind review and submitted through the De Ethica website https://de-ethica.com/about/submissions

De Ethica is committed to a speedy and author-friendly review process; in most cases, the editors will notify the authors of their decision within three months.

De Ethica seeks to publish scholarly works at the intersections of philosophical, theological, and applied ethics.It is a fully peer-reviewed, open-access publication hosted by Linköping University Electronic Press. We are committed to making papers of high academic quality accessible to a wide audience.

De Ethica is published in cooperation with Societas Ethica, the European Society for Research in Ethics.  

If you have any questions regarding research issues, contact Erik Gustavsson (editor for the special issue): erik.gustavsson@liu.se or Lars Lindblom (executive editor): lars.lindblom@liu.se. For practical issues, contact Martin Langby (assistant editor): martin.langby@teol.uu.se.

Call for Papers as PDF file.

Published
Categorized as Other