PhD position in Church history at Enskilda Högskolan Stockholm (EHS)

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) utlyser ett doktorandstipendium inom forskarämnet Praktisk teologi med kyrkohistoria för forskning inom miljön ”Kyrka i samtid”. Utlysningen gäller inriktningen kyrkohistoria och ett projekt som undersöker relationen mellan väckelserörelser eller frikyrklighet och den svenska demokratins framväxt.

År 2021 är det hundra år sedan kvinnor fick rösta för första gången i ett svenskt riksdagsval – men över 170 år sedan bildandet av den första baptistförsamlingen i Sverige, en församling där både män och kvinnor hade rösträtt. Den svenska demokratins framväxt är, som folkrörelseprojektet på 1970-talet visade, intimt sammankopplad med svensk frikyrklighet. Tack vare en donation från Kungsholmens baptistförsamling kan EHS nu utlysa ett doktorandstipendium för att söka djupare förståelse för och kunskap om denna historia.

Kyrka i samtid är en interdisciplinär forskningsmiljö på EHS. Seminariet består av tio doktorander, och leds av ett kollegium av tre docenter och en professor. Forskarstuderande vid EHS kommer också att vara del av större nätverk, såväl nordiska som internationella, vilket även innefattar möjligheter till kortare utbytesperioder.

Inför vårterminen 2022 utlyses ett doktorandstipendium (18000/mån) för forskarutbildning inom ämnet Praktisk teologi med kyrkohistoria, med forskning förlagd inom miljön Kyrka i samtid. Forskarutbildningen omfattar 240 hp (fyra år) och kan läsas på heltid eller deltid.

Sista ansökningsdag är 1 oktober 2021. Antagning sker under hösten, och besked lämnas senast 1 december. Tillträde under vårterminen 2022.

Krav för antagning innefattar examen på avancerad nivå (magister, master, eller annan jämförbar examen) i kyrkohistoria, samt en väl genomarbetad projektplan. För särskild behörighet krävs minst 120 högskolepoäng i teologi/religionsvetenskap, inklusive en bred baskurs (eller motsvarande) på minst 30 högskolepoäng. Fullgjorda kursfordringar om minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet krävs, varav 45 högskolepoäng i den inriktning ansökan avser (eller motsvarande). 30 högskolepoäng i forskarutbildningsämnet ska vara på avancerad nivå, inklusive en uppsats om minst 15 högskolepoäng i den inriktning ansökan avser. Undantag kan lämnas för examen i närliggande ämne som bedöms kyrkohistoriskt relevant.

Utbildningen bedrivs i enlighet med högskoleförordningen. Efter fullgjorda kursfordringar och godkänd avhandling utfärdar rektor examensbevis för Teologie doktorsexamen.

Läs mer om Kyrka i samtid – En forskningsmiljö vid THS 

För mer information, kontakta Joel Halldorf, docent och forskningsledare vid Enskilda Högskolan Stockholm joel.halldorf@ehs.se

Published
Categorized as Other

Call for papers to De Ethica Special Issue: Health care priority setting – lessons learned from covid-19

De Ethica Special Issue: “Health care priority setting – lessons learned from covid-19” – Publication 2022

CLOSING DATE FOR SUBMISSIONS: 31st December 2021

Click here to go to original CfP.

Topic Areas: Ethics; Applied Ethics; Medical Ethics; Theological Ethics; Social and Political Philosophy.

The editors of De Ethica are pleased to announce a special issue in 2021 on Health care priority setting – lessons learned from covid-19. The ongoing pandemic situation put pressure on a number of issues discussed in the literature on priority setting. Covid-19 and its specific characteristics also raise a new set of questions. This special issue draws on ethicists’ (broadly understood) experiences from working on ethical questions in relation to covid-19. Which are the lessons learned?  

We invite submissions on all aspects of this topic. Questions and issues include but are not limited to:

  • What conclusions can be drawn from working on ethical question in relation to covid-19?
  • Are there relevant ethical questions that have been over-looked in the discussion about covid-19?
  • What is the relevant competence that ethicists (broadly understood) have for contributing to questions about covid-19?
  • In what sense is ethical theory relevant to guide decision-making in a pandemic situation?
  • Are there specific methodological questions that relate to an extreme situation such as covid-19?
  • Are principles used for priority setting under normal circumstances applicable in pandemic times?
  • Which is the appropriate relation between ethics and legislation on the one hand, and between ethics and politics on the other, when societies are suffering from pandemic?

The deadline for the thematic issue is December 31, 2021. All submissions will be subjected to rigorous blind review. Submissions should be between 4,000 and 8,000 words in length. For further submission requirements, format and referencing style, refer to the Author Guidelines on the De Ethica website https://de-ethica.com/about/submissions

Manuscripts should be prepared for blind review and submitted through the De Ethica website https://de-ethica.com/about/submissions

De Ethica is committed to a speedy and author-friendly review process; in most cases, the editors will notify the authors of their decision within three months.

De Ethica seeks to publish scholarly works at the intersections of philosophical, theological, and applied ethics.It is a fully peer-reviewed, open-access publication hosted by Linköping University Electronic Press. We are committed to making papers of high academic quality accessible to a wide audience.

De Ethica is published in cooperation with Societas Ethica, the European Society for Research in Ethics.  

If you have any questions regarding research issues, contact Erik Gustavsson (editor for the special issue): erik.gustavsson@liu.se or Lars Lindblom (executive editor): lars.lindblom@liu.se. For practical issues, contact Martin Langby (assistant editor): martin.langby@teol.uu.se.

Call for Papers as PDF file.

Published
Categorized as Other